1 Condicions generals d'ús i acceptació de les mateixes

1.1. Les presents Condicions Generals d'Ús, juntament amb les condicions generals de contractació i les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i les relacions comercials que sorgeixin entre Ecoahorrocarburantes.S.L. (en endavant, "ELTIOBUFÓ. COM ") i els USUARIS d'www.eltiobufo.com (en endavant," USUARIS "o" vostè ").

1.2. Per la navegació per la pàgina web i / o per la contractació dels productes inclosos en la mateixa, vostè. Adquireix la condició d'USUARI i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, així com és el cas a les condicions generals de contractació i les condicions particulars.

1.3. ELTIOBUFÓ.COM no serà responsable, ni indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l'ús de la pàgina web que sigui contrari a l'establert en aquestes condicions d'ús, o si és el cas, de les condicions generals de contractació i de les condicions particulars;

1.4. ELTIOBUFÓ.COM podrà en tot moment i sense previ avís modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació, i / o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a la pàgina web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS.

2. Drets de Propietat Intel · lectual i Industrial

2.1. Aquesta pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de ELTIOBUFÓ.COM, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel · lectual. L'accés per part de l'USUARI a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

2.2. L'usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu compte d'Intranet per ser publicades a la pàgina web. Si vostè. Veu a la pàgina web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel · lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de ELTIOBUFÓ.COM al més aviat possible, enviant un correu electrònic a l'adreça info@eltiobufo.com.

3. Responsabilitat Civil

3.1. Els productes presentats a la pàgina web són conformes a la legislació espanyola. La responsabilitat de ELTIOBUFÓ.COM no pot invocar-se en el cas de productes no conformes a la legislació dels països als que hagin pogut ser enviats en funció de la comanda del client. Correspon doncs, als clients de fora d'Espanya el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens demanin.

3.2. ELTIOBUFÓ.COM respondrà dels danys i perjudicis que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent de ELTIOBUFÓ.COM i en l'actuació de l'USUARI no concorre culpa o negligència . No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de ELTIOBUFÓ.COM quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i les altres atencions i diligències que exigeix ​​la naturalesa del servei.

3.3. ELTIOBUFÓ.COM podrà suspendre, retirar o cancel · lar parcialment o totalment els béns no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afecta aquells béns que estan reservats per a USUARIS registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

3.4. ELTIOBUFÓ.COM no controla, amb caràcter general, la utilització que els USUARIS fan de la Pàgina Web, de la seva Intranet, bloc i xarxes socials vinculades. En particular ELTIOBUFÓ.COM no garanteix sota cap extrem que els USUARIS utilitzin la pàgina web i aquestes eines de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals d'Ús, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.5. En el supòsit que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, ELTIOBUFÓ.COM no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas ELTIOBUFÓ.COM assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d'Internet.

4. Exclusió de Garantia

4.1. ELTIOBUFÓ.COM no garanteix que el servei satisfaci les necessitats del USUARI o que s'executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d'errors. ELTIOBUFÓ.COM no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a ELTIOBUFÓ.COM.

4.2. És responsabilitat de l'USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc, així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

4.3. ELTIOBUFÓ.COM es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web. En qualsevol cas, ELTIOBUFÓ.COM estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la Pàgina Web.

5. Obligació dels USUARIS

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'USUARI es compromet a:

5.1. Registrar proporcionant dades veraces ia mantenir aquestes dades actualitzades. L'usuari s'obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la Pàgina Web o de qualsevol dels seus serveis;

5.2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web, Intranet o xarxes socials vinculades qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web, Intranet o xarxes socials vinculades cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, de qualsevol USUARI, dels proveïdors de ELTIOBUFÓ.COM o en general de qualsevol tercer, o d'impedir el normal funcionament dels mateixos;

5.4. Custodiar adequadament el nom d'usuari i la contrasenya que li sigui facilitada per l'accés a la Intranet per ELTIOBUFÓ.COM, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'USUARI es compromet a comunicar a ELTIOBUFÓ.COM, amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al nom d'usuari i / o la contrasenya per un tercer;

5.5.No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ELTIOBUFÓ.COM, els seus proveïdors o tercers;

5.6. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel · lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

5.8. L'USUARI es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol · licitat facilitant una adreça de lliurament en què pugui ser lliurada la comanda sol · licitat dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part de l'USUARI d'aquesta obligació ELTIOBUFÓ.COM no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol · licitat per l'USUARI.

6. Política de Privacitat

6.1. ELTIOBUFÓ.COM pot demanar informació estadística sobre l'ordinador dels USUARIS, inclosa, si s'escau, la seva adreça d'IP, sistema operatiu i tipus de navegador mitjançant un arxiu de cookies que s'emmagatzema en el disc dur del seu ordinador. Les galetes contenen informació que es transfereix al disc dur del seu ordinador. Les cookies ajuden a ELTIOBUFÓ.COM a millorar la pàgina web ia prestar un servei millor i més personalitzat. En concret, permeten: (i) Fer una estimació sobre números i patrons d'ús; (ii) Emmagatzemar informació sobre les preferències dels USUARIS i personalitzar la pàgina web de conformitat amb els seus interessos individuals; (iii) Accelerar les recerques; (iv) Reconèixer a l'USUARI quan torni de nou a la pàgina web.

6.2. L'USUARI pot negar-se a acceptar cookies activant la configuració al seu navegador que permet rebutjar les galetes. No obstant això, si l'usuari selecciona aquesta configuració, potser no pugui accedir a determinades parts de la pàgina web o no pugui aprofitar-se d'algun dels serveis. Llevat que l'USUARI hagi ajustat la configuració del seu navegador de manera que rebutgi cookies, el sistema produirà cookies quan es connecti a la pàgina web.

6.3. En alguns casos compartim informació sobre els visitants d'aquesta pàgina web de forma anònima o agregada amb tercers com puguin ser anunciants, patrocinadors o auditors amb l'única finalitat de millorar els serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els drets dels USUARIS en matèria de protecció de dades conforme a la regulació vigent.

6.4. La pàgina web també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també utilitzen cookies per mostrar continguts publicitaris afins als USUARIS. Cadascun d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privacitat, que pot ser consultada en les seves pròpies pàgines web.

7. Protecció de Dades

7.1. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides per ELTIOBUFÓ.COM seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Ecoahorrocarburantes.S.L. amb la finalitat de (i) reservar l'embarcació i confirmar la reserva, (ii) complir els requisits relatius a la comptabilitat i facturació, (iii) verificar el pagament, (iv) donar compliment als requisits de seguretat, administració i jurídics de ELTIOBUFÓ.COM, (v) verificar, mantenir i desenvolupar sistemes i anàlisis estadístiques, així com donar-li a conèixer, fins i tot per mitjans electrònics, qualsevol informació o publicitat que pogués ser interès de l'usuari sobre altres productes, serveis, promocions, novetats i altra informació de ELTIOBUFÓ.COM que pugui considerar del seu interès. Específicament en el cas de les newsletter que seran remeses, aquestes inclouran productes o / i serveis que seran oferts per ELTIOBUFÓ.COM.

7.2. En cas que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot dirigir-se en qualsevol moment a ELTIOBUFÓ.COM a través de la següent adreça de correu electrònic info@eltiobufo.com. Així mateix, l'USUARI garantida la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel · lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la següent adreça: Badalona, Carrer Dels Jocs Florals, 32, 08912 - Barcelon, on s'indicarà el nom, cognoms, nom d'usuari i email amb el qual es va donar d'alta, adjuntant fotocòpia del DNI. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol · liciti.

7.3. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les dades de l'USUARI no han estat modificats. L'USUARI es compromet a notificar ELTIOBUFÓ.COM qualsevol modificació en les seves dades personals.

8. Menors d'Edat

Amb caràcter general, per fer ús dels serveis oferts per la pàgina web els menors d'edat han d'haver obtingut prèviament l'autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través de la pàgina web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s'assenyali o que estigui determinat per llei, l'accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

9. Durada i terminació

La prestació dels serveis i continguts de la pàgina web té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, ELTIOBUFÓ.COM està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei i de la pàgina web i / o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents Condicions Particulars.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la present pàgina web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Barcelona (Espanya). Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANÇA ONLINE i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades, protecció de menors i accessibilitat, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANÇA ONLINE (www.confianzaonline.es).